تیوا Blog

0

مرد

میم مثل مرد این متن از زبان خانم دکتر محبوبه رستاخیز استاد روانشناسی دانشگاه تهران میباشد ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ، ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﺗﻮنه ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ! ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﯽ...

1

روزگار

روزگار عجیبی است. جاده ای بی انتها که در آن همه به فکر رفتن هستند بی آنکه بدانند انتهای مسیر کجاست.

2

بازگشت تیوا

وبلاگ تیوا میخواد دوباره شروع کنه. شروعی تازه با مطالبی تازه و محتوای مختلف. پس منتظر باشید که سریعاً میریم و بر میگردیم.