نویسنده: نویسنده

این روزهای من 0

این روزهای من

این روزهای من روزهای جالبی شده برای من، پر از سردرگمی، پر از نگرانی مانند سربازی شده ام که در پشت خط مقدم منتظر دشمن است و بی خبر است که جنگ سالهاست تمام...

0

مرد

میم مثل مرد این متن از زبان خانم دکتر محبوبه رستاخیز استاد روانشناسی دانشگاه تهران میباشد ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ، ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯽ ﺗﻮنه ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﺎﺷﺪ ! ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﯽ...

1

روزگار

روزگار عجیبی است. جاده ای بی انتها که در آن همه به فکر رفتن هستند بی آنکه بدانند انتهای مسیر کجاست.

2

بازگشت تیوا

وبلاگ تیوا میخواد دوباره شروع کنه. شروعی تازه با مطالبی تازه و محتوای مختلف. پس منتظر باشید که سریعاً میریم و بر میگردیم.